Lag förbjuder all nedskräpning

Publicerad:

Uppdaterad:

Från den 1 januari 2022 kan den som slänger cigarettfimpar, tuggummin, snus eller annat småskräp på marken få en bot på 800 kronor.

Svensk lag gör det olagligt att skräpa ner. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse, beroende på hur allvarlig och omfattande nedskräpningen är.

Vid mindre allvarliga fall av nedskräpning kan polisen direkt skriva ut en bot på 800 kronor. Från 1 januari 2022 gäller boten även för den som slänger småskräp på marken. Det kan handla om till exempel cigarettfimpar, tuggummin eller godispapper.

Skräpet hör hemma i papperskorgen

Mycket av det småskräp som omfattas av den nya lagändringen innehåller plast i någon form. Genom att slänga skräp i papperskorgen bidrar du till en ren och trygg stad. Men du gör också en insats för vår miljö. För det skräp som slängs på marken hamnar småningom i våra vatten. Och skräp i staden drabbar även naturen och djuren.

Ett exempel är fimpen, vårt vanligaste skräp. Eftersom fimpar oftast slängs på marken åker de lätt ned i dagvattenbrunnar och ut i havet. Gifterna och plasten i fimparna riskerar att göra stor skada i naturen under en lång tid. Så istället för att slänga fimpen på marken när du rökt klart – släck cigaretten och släng den i papperskorgen!

Minskad användning av plast

Den 1 januari 2022 började också engångsplastdirektivet att gälla. Det innebär till exempel att en del plastprodukter förbjuds och att andra produkter får ökade krav för minskad konsumtion och mer och bättre materialåtervinning. Syftet med direktivet är att bland annat att minska nedskräpningen.

Läs mer om städning av stadens gator och torg.