Det här gäller för studentflak

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu är det dags för studentfiranden runt om i staden. I år är det återigen tillåtet med studentflak efter pandemin och vi kommer troligen få se många studenter firandes på olika typer av fordon.

Förbud mot studentflak på vissa sträckor

Eftersom studentflak av säkerhetsskäl får framföras i en hastighet av max 20 km/h när passagerare finns på flaket försvårar det framkomligheten för övrig trafik. För att kollektivtrafik och övrig trafik ska kunna ta sig fram under studentperioden är det därför förbjudet att köra studentflak på hela eller vissa sträckor av Birger Jarlsgatan, Hamngatan, Klarabergsgatan, Kungsgatan, Norrlandsgatan, Regeringsgatan, Sergels torg och Sveavägen. 

Det är dessutom förbjudet för dessa ekipage att framföras på hela eller vissa sträckor av Kungsträdgårdsgatan, Sturegatan samt sträckor av Kungsgatan och Klarabergsgatan som är bussgator.

Den formella regleringen lyder förbud mot personbefordran på flak med både tung och lätt lastbil i syfte att undvika de så kallade studentflaken.

När gäller förbudet?

Förbudet gäller 30 maj–17 juni, dygnet runt. Det är under den perioden de flesta gymnasieskolorna i Stockholmsområdet har skolavslutning.

Skyltning

Skyltar med information om förbudet kommer att placeras ut på flera platser utmed aktuella sträckor under hela perioden.