Ny strategi för mer levande kajer

Publicerad:

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om Stockholms stads nya kajstrategi. Strategin handlar om hur staden bättre kan ta tillvara på kajernas potential och hur de kan skapa mervärde för stockholmare och besökare.

Strategin innehåller ett antal principer för planering och tematiska fokusområden. Tillsammans skapar de förutsättningar att utveckla stadens kajer till mer levande mötesplatser som är tillgängliga för folkliv, restauranger och caféer. Samtidigt får sjöfartens utveckling och behov goda förutsättningar. Strategin lyfter även flera innovativa idéer framtagna av ungdomar.

Fokusområdena för strategin är

  • mat, dryck och handel
  • resor och transporter
  • bad, rekreation och motion
  • evenemang och urban flanering
  • kultur och samskapande.

Trygga och levande kajer för alla

Kajstrategin påtalar vikten av en bred samverkan inom staden för levande vistelseytor, förstärker betydelsen av gestaltning med hög kvalitet, flexibel användning av kajerna året runt, samt drift och underhåll för trygga och levande kajer för alla.

Kajstrategi för Stockholms stad 2022 (pdf)