Sommar och vinterplatser

Varje år förvandlas ett antal platser runt om i staden till sommar- och vinterplatser. De blir sommargågator, sommartorg, pop-up parker och vintertorg. Här skapas ytor för sociala aktiviteter, möten och konst. Stockholmarna uppmuntras att delta för att tillsammans skapa en levande stadsmiljö.

Sommarplatser

Trivsamma utemiljöer, kultur och ett attraktivt stadsliv gör Stockholm mer levande. Varje år gör staden om gator och delar av gator till trivsamma gågator med möbler, växter och kultur. Torg smyckas och tillfälliga pop up-parker skapar nya naturliga mötesplatser.

Årets sommarplatser

Du kan söka polistillstånd för att anordna uteservering, tillfällig park, försäljning eller evenemang på stadens sommargågator. 

Lättnader för det lokala näringslivet

Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för företagare i Stockholm som drabbats hårt av coronapandemin.

Vinterplatser

Från och med sista helgen i november till slutet av januari blir ett antal platser runt om i staden vinterplatser – vinterns motsvarighet till sommarplatserna. Vinterplatserna smyckas med ljus, vinterväxter och sittplatser.

Uppdaterad