Sommar och vinterplatser

Varje år förvandlas ett antal platser runt om i staden till sommar- och vinterplatser. De blir sommargågator, sommartorg, pop-up parker och vintertorg. Här skapas ytor för sociala aktiviteter, möten och konst. Stockholmarna uppmuntras att delta för att tillsammans skapa en levande stadsmiljö.

Vinterplatser

Från och med sista helgen i november till slutet av januari blir ett antal platser runt om i staden vinterplatser – vinterns motsvarighet till sommarplatserna. Vinterplatserna smyckas med ljus, vinterväxter och sittplatser.

Årets vinterplatser

Du behöver tillstånd för att använda offentlig plats, till exempel om du vill arrangera en loppis eller annan aktivitet på någon av vinterplatserna. Läs mer om hur du går till väga här.

Sommarplatser

Trivsamma utemiljöer, kultur och ett attraktivt stadsliv gör Stockholm mer levande. Varje år gör staden om gator och delar av gator till trivsamma gågator med möbler, växter och kultur. Torg smyckas och tillfälliga pop up-parker skapar nya naturliga mötesplatser.

Uppdaterad