Sommarplatser

Sommargågator, sommartorg och pop up-parker levandegör stadens offentliga rum.

Trivsamma utemiljöer, kultur och ett attraktivt stadsliv gör Stockholm mer levande. Varje år gör staden om gator och delar av gator till trivsamma gågator med möbler, växter och kultur. Torg smyckas och tillfälliga pop up-parker skapar nya naturliga mötesplatser.

Aktiviteter både sommar och vinter

Inom Levande Stockholm ingår satsningar för att göra stadens offentliga rum mer levande – året runt. Inför varje säsong tas det fram ett program för de aktuella platserna. Aktiviteter, underhållning och konst ska locka en bred målgrupp och skapa en levande stad.

Levande Stockholm sommar

Under sommarmånaderna maj–september görs platser om både i inner- och ytterstaden. Levande Stockholm under sommaren innehåller:

 • Sommargågator – gator eller delar av gator görs om till gågator för att öka trivseln och bidra till ett ökat stadsliv.
 • Sommartorg – torg som möbleras och smyckas med växter och blommor.
 • Pop up-parker – tillfälliga parker som skapar en naturlig mötesplats och trivsam vistelseyta med växtlighet och sköna sittplatser.

Levande Stockholm vinter

Under vintermånaderna december–februari görs platser om i innerstaden. Levande Stockholm under vintern innehåller

 • vintergågator
 • vintertorg
 • pop-up-parker.

Vad är en gågata?

Gågator är gator där trafikreglerna anpassats för gående. På en gågata gäller följande:

 • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
 • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
 • På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för
  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Söka tillstånd för att använda gatan

För att få använda offentligplats, till exempel en uteservering på en sommargågata, behöver du ha ett tillstånd hos polisen.

Uppdaterad