Ser du möjligheterna?

Staden växer och snart rör sig en miljon stockholmare mellan hem, jobb och skola. När du cyklar, går eller åker kollektivt bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Stockholm. När du slänger ditt skräp i någon av våra 11 000 skräpkorgar bidrar du dessutom till en ren och vacker stad. Vi skapar helt enkelt ett bra Stockholm tillsammans.

Staden gör stora satsningar på gång och cykel och för att underlätta för kollektivtrafiken. Det är grunden i arbetet med Framkomlighetsstrategin. Men vi gör också ett stort arbete för att utveckla den stadsmiljö som vi alla dagligen vistas i.

Med budskapet ”Ser du möjligheterna?” vill vi uppmuntra stockholmarna att reflektera över sitt beteende och se vilka möjligheter som stadens satsningar innebär. För att uppmärksamma arbetet med framkomlighetsstrategin, hållbart resande och ett trevligt stadsrum gör vi flera insatser:

Skräpet hör hemma i papperskorgarna

Nedskräpning är en ständigt aktuell fråga. I år gör vi en kampanj för att uppmärksamma hur vi alla gemensamt gör vår stadsmiljö ren och fin. Vi vill få stockholmare och besökare att reflektera över sitt beteende när de slänger skräp samt att vi vill berätta om de möjligheter som finns att göra sig av med skräp i stadsmiljön. För skräpet hör ju hemma i papperskorgarna.

Fakta om skräp i Stockholm

  • I Stockholms stad finns det cirka 11 000 papperskorgar.
  • En tendens under de senaste åren är att nedskräpningen ökar, trots att staden genomför mer förebyggande åtgärder och anpassar städningen efter det växande Stockholm.
  • Cirka 60 % av allt skräp på Stockholms gator är fimpar.
  • En tendens är att plastföremålen i gatunedskräpningen har ökat de senaste åren.
  • Papper, plast och kartong är det vanligaste skräpet utöver fimpar.

Sommarplatser 2020

Under sommaren görs drygt 20 platser om till sommargågator, sommartorg och pop up-parker runtom i staden. Platserna möbleras upp med sittmöbler och smyckas med växter, blommor och konst. Syftet är att göra det offentliga rummet mer inbjudande.

Tack för att du cyklar och går

Under flera år har vi haft förmånen att kunna möta stockholmare under en dag för att visa upp det arbete som staden gör inom gång och cykling. Vid tillfällena har vi fått en ovärderlig återkoppling från stockholmarna om vårt arbete.

Under 2020 kommer vi inte längre att vara ute på plats då vi utvecklat våra digitala kontaktytor som vår Facebooksida Cykla och gå i Stockholms stad och Tyck till.

Du kan också följa oss på Facebook för att få aktuella uppdateringar runt gång och cykel.

Uppdaterad