Ser du möjligheterna?

Att cykla, gå eller åka kollektivt bidrar till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Stockholm. När du slänger ditt skräp i papperskorgen bidrar du till en ren och vacker stad. Tillsammans skapar vi ett bättre Stockholm.

Med budskapet ”Ser du möjligheterna?” vill vi uppmuntra stockholmarna att reflektera över sitt beteende och se vilka möjligheter som stadens satsningar innebär. För att uppmärksamma arbetet med framkomlighetsstrategin, hållbart resande och ett trevligt stadsrum gör vi flera insatser.

Hjälp skräpet till papperskorgen

Nedskräpning är ett stort miljöproblem och en ständigt aktuell fråga. Därför har vi de senaste åren gjort kampanjer för att uppmärksamma hur vi gemensamt gör vår stadsmiljö ren och fin. Vi vill lyfta fram de möjligheter som finns att göra sig av med skräp i stadsmiljön, eftersom skräpet ju hör hemma i papperskorgarna. Tillsammans gör vi Stockholm renare.

Fakta om skräp i Stockholm

  • I Stockholms stad finns det cirka 11 000 papperskorgar.
  • En tendens under de senaste åren är att nedskräpningen ökar, trots att staden genomför fler förebyggande åtgärder och anpassar städningen efter det växande Stockholm.
  • Cirka 60 % av allt skräp på Stockholms gator är fimpar.
  • En tendens är att plastföremålen i gatunedskräpningen har ökat de senaste åren.
  • Papper, plast och kartong är det vanligaste skräpet utöver fimpar.

Sommarplatser 2020

Under sommaren 2020 gjordes fler än 20 platser om till sommargågator, sommartorg och pop up-parker runt om i staden. Platserna inreddes med sittmöbler och smyckades med växter, blommor och konst. Syftet med satsningen är att göra det offentliga rummet mer inbjudande.

Tack för att du cyklar och går


Stockholm gör stora satsningar på gång och cykel och för att underlätta för kollektivtrafiken. Det är grunden i arbetet med framkomlighetsstrategin. Andelen som använder dessa yteffektiva sätt att resa ökar, vilket ger mer utrymme för den verksamhet som är beroende av bilar och tyngre transporter. 

Staden vill att ännu fler ska se möjligheterna med att välja gång, cykel och kollektivtrafik.  Du kan läsa mer om våra satsningar här:

Uppdaterad