Pilotprojekt gångbanor

Under vintersäsongen 2020/2021 genomför Stockholms stad ett utökat pilotprojekt för att testa och utvärdera olika sätt att underhålla trottoarer och gångbanor, så att de blir framkomliga och säkra för gående.

Årets pilotprojekt är en fortsättning på de senaste årens tester av olika metoder för att förbättra möjligheterna att cykla och gå under vintersäsongen. Trottoarer och gångbanor i Stockholms stad ser ut på många olika sätt, är olika breda, har olika underlag och finns nära föremål som papperskorgar, stolpar, bilar och träd. På grund av det är det viktigt att hitta rätt metoder för att snöröja och halkbekämpa på gångbanor med olika förutsättningar.

Så här går projektet till

Tillsammans med våra driftentreprenörer undersöker vi vilka metoder och material som ger minskad halka och ökad framkomlighet för gående på de utvalda sträckor där testerna pågår. Sträckorna kontrolleras och följs upp kontinuerligt under vintersäsongen 2020. Vi undersöker hur ofta åtgärder behöver genomföras, vilka maskiner som används, hur mycket material som gått åt och hur bra resultatet blivit.

När vintersäsongen är slut kommer staden att utvärdera testerna. Resultaten kan ge en grund för nya arbetssätt under kommande vintersäsonger och på sikt ge möjlighet att förbättra vinterväghållningen för gående i hela staden.

Projektet innehåller bland annat:

 • Tester med flera olika maskiner för sopning, plogning, sandning och saltning på utvalda trottoarer och gångbanor.
 • Tester där vi sprider ut flera olika material för att bekämpa halka på de utvalda trottoarerna och gångbanorna.
 • Tester för att anpassa metoder och material efter olika faktorer, såsom väderlek, gatans utformning och mängden trafik på gatan.
 • Mätningar av metodernas effekt för att minska halka, vilket sedan jämförs med liknande gator med traditionell snöröjning.
 • Uppföljning av åtgärderna för att bekämpa halka på utvalda trottoarer och gångbanor, med syftet att kartlägga hur gatans skick, utformning och trafikmängd påverkar resultatet.

Här pågår testerna

Ett flertal trottoarer och gångbanor på Norrmalm, Södermalm och Johanneshov ingår i pilotprojektet.

Norrmalm

 • Odengatan
 • Norrtullsgatan
 • Torsgatan
 • Norra Bantorget
 • Östra Järnvägsgatan

Södermalm

 • Långholmsgatan
 • Hornsgatan
 • Rosenlundsgatan
 • Norra Bantorget
 • Östra Järnvägsgatan

Johanneshov

 • Gullmarsplan
 • Gullmarsvägen
 • Arenavägen
 • Palmfeltsvägen

Frågor och svar

Målet med projektet är att ta fram kostnadseffektiva metoder för förbättrad vinterväghållning på trottoarer och gångbanor.

Trottoarerna och gångbanorna har valts ut för att de har olika utformning och förutsättningar. På några sträckor står det parkerade bilar intill, på andra finns träd längs gatan etc. Genom att de trottoarer som testats är geografiskt samlade på två ställen kan vi säkerställa att uppföljningen och kontrollerna blir effektiva och jämförbara, samtidigt som vi kan mäta sträckor med olika intensiv trafiksituation.

Stockholms stad upphandlade driftsentreprenörer genomför testerna.

Stockholms stad genomför regelbundna kontroller på de sträckor där testerna görs. Vi dokumenterar hur ofta åtgärder genomförs, vilken mängd material som går åt vid varje tillfälle och hur bra resultatet av halkbekämpningen blir.

När vintersäsongen 2020 är slut kommer Stockholms stad att utvärdera testerna.

Tidigare års pilotprojekt

Pilotprojekt vinter 2018–2019

Under vintern 2018–2019 genomförde Stockholms stad ett pilotprojekt för att testa och utvärdera olika sätt att underhålla trottoarer och gångbanor. Syftet var att öka framkomligheten och säkerheten för gående.

Så här gick projektet till

Tillsammans med våra driftsentreprenörer undersökte vi vilka metoder och material som ger minskad halka och ökad framkomlighet för gående på de utvalda sträckor där testerna pågår. De utvalda sträckorna kontrollerades och följdes löpande upp under vintersäsongen, från januari till april 2019. Genom regelbundna mätningar kunde vi se hur ofta olika åtgärder genomförts, vilken mängd material som gått åt vid varje tillfälle och hur bra resultatet blivit av halkbekämpningen.

Efter vintersäsongen har trafikkontoret utvärderat testerna. Resultaten kommer att ge en grund till nya arbetssätt under kommande vintersäsonger och på sikt ge möjlighet att förbättra vinterväghållningen för gående i hela staden.

Här pågick testerna

Elva trottoarer och gångbanor i innerstaden ingick i pilotprojektet.

Norrmalm

 • Gävlegatan
 • Vanadisvägen
 • Hälsingegatan
 • Norra Stationsgatan
 • Dalagatan
 • Norrtullsgatan
 • Odengatan
 • Sveavägen
 • Sankt Eriksgatan
 • Karlbergsvägen

Kungsholmen

 • Norr Mälarstrand, på gångbanan parallellt med cykelbanan

Mer om stadens snöröjning

Uppdaterad