Pilotprojekt gångbanor

Stockholm ska bli en ännu bättre stad för gående, även vintertid. Under vintern 2021–2022 genomför staden ett utökat pilotprojekt där vi utvecklar nya sätt att underhålla trottoarer och gångbanor.

Trottoarer och gångbanor i Stockholms stad ser ut på många olika sätt. De kan vara breda eller smala, ha olika underlag och finnas nära saker som papperskorgar, stolpar, bilar och träd. Därför är det viktigt att hitta rätt metoder för att röja bort snö och bekämpa halka även med så skilda förutsättningar. Årets pilotprojekt är en fortsättning på de senaste årens arbete för att göra det enklare att gå och cykla på vintern.

Så här går projektet till

Målet med projektet är att minska halkan på gångbanor och öka framkomligheten för gående. Vintern 2021–2022 genomför vi tester av metoder och material på utvalda trottoarer inom Norrmalm. Arbetet görs tillsammans med vår entreprenör. Den metod som främst används inom projektet kallas för sopsaltning. Den innebär att en sopmaskin borstar bort snö och is från gångbanan. Därefter lägger samma maskin ut en saltlösning för att motverka att det fryser på igen.

Entreprenören ansvarar för att röja bort snö och bekämpa halka på hela gångbanan längs de utvalda trottoarerna. Vi kontrollerar och följer upp sträckorna under hela den period som testerna pågår. Till exempel undersöker vi hur maskinerna används, hur mycket saltlösning som går åt och hur bra åtgärderna fungerar. När vintersäsongen är slut kommer staden att utvärdera metoder och resultat från projektet.

I projektet testar vi bland annat:

 • Sopsaltning med maskiner på utvalda trottoarer och gångbanor.
 • Mängd och typ av saltlösning som sprids ut av maskinen.
 • Hur resultatet påverkas av till exempel väder, temperatur, gatans utformning och mängden gående längs sträckan.

Här pågår testerna

De gångbanor och trottoarer som ingår i årets pilotprojekt ligger på Norrmalm. Sträckorna har höga flöden av gående. Följande sträckor ingår i projektet: 

 • Torsgatan
 • Karlbergsvägen
 • Odengatan mellan Sveavägen och Sankt Eriksplan
 • Sankt Eriksgatan mellan Sankt Eriksbron och Norra Stationsgatan
 • Sankt Eriksplan närmast Atlasområdet
 • Norra Stationsgatan mellan Dannemoragatan och Sankt Eriksgatan.
Karta för pilotprojekt gångbanor 2021–2022. Markerade trottoarer längs Torsgatan, Karlbergsvägen, Odengatan, Sankt Eriksgatan, Sankt Eriksplan och Norra stationsgatan.

Frågor och svar

Syftet är att minska halkan på gångbanor och öka framkomligheten för gående vintertid. I projektet ingår test av metoder för att ta bort snö och halka på utvalda gångbanor. Arbetet tar hänsyn till effektiviteten i resultat, kostnad, material och hållbara lösningar för vegetation och miljö. Utvärderingen av testerna blir grunden för vidare arbete med bättre vinterväghållning.

De gångbanor och trottoarer som ingår i årets pilotprojekt finns inom Norrmalm och har höga flöden av gående. Under vintersäsongen 2021–2022 kommer entreprenören inom pilotprojektet att ha ansvaret för all gatudrift på de utpekade gångbanorna. Det betyder att de röjer snö och bekämpar halka, men också att de städar och sopar då det är barmark. Genom att göra testerna i ett och samma område kan vi få en tydligare bild av hur sopsaltning av gångbanor skulle fungera inom ordinarie gatudrift.

Stockholms stads upphandlade entreprenör genomför testerna inom pilotprojektet.

Stockholms stad genomför kontroller av de trottoarer och gångbanor som ingår i projektet, oavsett om det är vardag, kväll eller helg. Vi dokumenterar hur ofta åtgärder genomförs, vilken mängd material som går åt vid varje tillfälle och hur bra resultaten blir.

När vintersäsongen 2021–2022 är slut kommer Stockholms stad att utvärdera metoder och resultat inom testet och efter det fatta beslut om hur arbetet ska tas vidare.

Tidigare års pilotprojekt

Flera trottoarer och gångbanor på Norrmalm, Södermalm och Johanneshov ingick i projektet 2020–2021.

Norrmalm

 • Odengatan
 • Norrtullsgatan
 • Torsgatan
 • Norra Bantorget
 • Östra Järnvägsgatan.

Södermalm

 • Långholmsgatan
 • Hornsgatan
 • Rosenlundsgatan.

Johanneshov

 • Gullmarsplan
 • Gullmarsvägen
 • Arenavägen
 • Palmfeltsvägen.

Flera trottoarer och gångbanor på Norrmalm och i Årsta ingick i projektet 2019–2020. Testerna kunde inte genomföras fullt ut under vintersäsongen, eftersom det inte kom tillräckligt med snö.

Norrmalm

 • Karlbergsvägen
 • Odengatan
 • Sveavägen.

Årsta

 • Hjälmarsvägen
 • Sköntorpsvägen
 • Svärdlångsvägen
 • Åmänningevägen
 • Årstavägen.

Elva trottoarer och gångbanor i innerstaden ingick i projektet 2018–2019.

Norrmalm

 • Gävlegatan
 • Vanadisvägen
 • Hälsingegatan
 • Norra Stationsgatan
 • Dalagatan
 • Norrtullsgatan
 • Odengatan
 • Sveavägen
 • Sankt Eriksgatan
 • Karlbergsvägen.

Kungsholmen

 • Norr Mälarstrand, på gångbanan parallellt med cykelbanan.

Mer om stadens snöröjning

Uppdaterad