Källsortering på allmän plats

Stockholm ska vara en ren, snygg och trygg stad att vistas i för både boende, besökare och företag. Från 2026 gäller en ny lag som ger Sveriges alla kommuner ansvaret att samla in vanligt förpackningsavfall separat på allmänna platser där det förekommer stora mängder skräp.

Många har numera stor vana vid att källsortera hemma. På några års sikt ska det vara lika självklart att sortera sitt avfall efter sig på allmänna platser, så att framför allt förpackningar kan återvinnas.

Pilotprojekt på Södermalm och i Järva

Inför att lagen träder i kraft genomför stadens trafikkontor ett pilotprojekt under tre månader, från mitten av juli (vecka 29) till mitten av oktober (vecka 41), tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Järva.

Modulerna för källsortering står utplacerade på fyra olika platser, två på Södermalm och två i Kista. På Södermalm placeras källsorteringskärlen på Fredriksdalstorget i Hammarby Sjöstad och vid Norra Hammarbyhamnen (söder om Östgötagatan). I Kista står de på Jan Stenbecks torg och i Grönlandsparken.

I de sex olika kärlen kan du sortera

  • ofärgat glas
  • färgat glas
  • metall-, plast- och pappersförpackningar
  • övrigt avfall.

Observera att kärlen inte får användas för hushållssopor hemifrån eller avfall från restauranger/verksamheter.

I varje modul finns en sensor placerad som hjälper till att känna av när det är dags att tömma kärlet.

Gemensamma symboler

De nordiska länderna har arbetat fram ett gemensamt symbolsystem för sopkärl, återvinningsstationer och förpackningar. Staden använder de nya färgerna och symbolerna i testet av källsortering på allmän plats.

Symboler för källsortering som visar metallförpackningar, platsförpackningar, pappersförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar och restavfall.

Fördelarna med ett gemensamt symbolsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar för att sortera avfallet rätt. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar – oavsett vilket land de befinner sig i – underlättar också för både dem och konsumenterna. Bättre förutsättningar för sortering och återvinning ger stora miljövinster.

Uppdaterad