Aktuellt

Nyheter

December 2022

Inför och efter tolvslaget på nyårsafton 2022 kommer fyra infarter till Gamla stan tillfälligt att stängas av för obehörig biltrafik och genomfart. Avstängningen sker mellan 21.00 den 31 december ...

Juni 2022

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om Stockholms stads nya kajstrategi. Strategin handlar om hur staden bättre kan ta tillvara på kajernas potential och hur de kan skapa mervärde för ...

April 2022

I slutet av april lanserar Stockholms stad det nya lånecykelsystem Stockholm eBikes.

Februari 2022

Från den 1 januari 2022 kan den som slänger cigarettfimpar, tuggummin, snus eller annat småskräp på marken få en bot på 800 kronor.

Maj 2021

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.