Aktuellt

Nyheter

Maj 2024

På listan över hur bra Sveriges 35 största kommuner är på att stimulera övergången till en hållbar mobilitet ligger Stockholm etta.

Mars 2024

Varje vår deltar Stockholms stad i Skräpplockardagarna. Vecka 17 är det dags igen! Skräpplockardagarna har ett pedagogiskt fokus på barn och unga. Men alla som vill kan självklart plocka skräp. ...

December 2023

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingen av hushållens förpackningsavfall. I Stockholm är det Stockholm Vatten och Avfall som får ansvaret.

December 2022

Inför och efter tolvslaget på nyårsafton 2022 kommer fyra infarter till Gamla stan tillfälligt att stängas av för obehörig biltrafik och genomfart. Avstängningen sker mellan 21.00 den 31 december ...

Juni 2022

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om Stockholms stads nya kajstrategi. Strategin handlar om hur staden bättre kan ta tillvara på kajernas potential och hur de kan skapa mervärde för ...

Februari 2022

Från den 1 januari 2022 kan den som slänger cigarettfimpar, tuggummin, snus eller annat småskräp på marken få en bot på 800 kronor.

Maj 2021

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.