Trafik, gator och torg

Du som bor och vistas i Stockholm ska kunna ta dig fram säkert på stadens gator och torg. Här kan du bland annat läsa hur vi arbetar med städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön.

Nu är det dags för studentfiranden runt om i staden. I år är det återigen tillåtet med studentflak efter pandemin och vi kommer troligen få se många studenter firandes på olika typer av fordon.

Bil-, gång- och cykeltrafiken får Stockholm att fungera. Det är viktigt att följa regler och visa hänsyn för att trafiken ska vara säker.

Vi gör flera olika saker för att vägar, gator och torg ska vara trevliga och trygga – bland annat städning, snöröjning, belysning och klottersanering.

Välj dubbfria vinterdäck och bidra till en renare Stockholmsluft. På Hornsgatan, Fleminggatan och del av Kungsgatan är det förbjudet att köra med dubbdäck.

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort sanden från gatorna. Du kan hjälpa till genom att följa parkeringsreglerna och genom att hålla trottoarerna fria.

Så använder du Tyck till-appen för att felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö.

  1. Ladda ner Tyck till-appen
  2. Välj typ av synpunkt
  3. Välj ämne och plats
  4. Beskriv med egna ord och bifoga bilder
  5. Skicka in din synpunkt

Så utvecklar vi trafik, gator och torg

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer.