Trafik, gator och torg

Du som bor och vistas i Stockholm ska kunna ta dig fram säkert på stadens gator och torg. Här kan du bland annat läsa hur vi arbetar med städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön.

Bil-, gång- och cykeltrafiken får Stockholm att fungera. Det är viktigt att följa regler och visa hänsyn för att trafiken ska vara säker.

Stockholm ska ha en ren och trygg stadsmiljö. Du kan hjälpa till genom att slänga skräpet i papperskorgen.

Vi gör flera olika saker för att vägar, gator och torg ska vara trevliga och trygga – bland annat städning, snöröjning, belysning och klottersanering.

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i ett område i City.

Så använder du Tyck till-appen för att felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö.

  1. Ladda ner Tyck till-appen
  2. Välj typ av synpunkt
  3. Välj ämne och plats
  4. Beskriv med egna ord och bifoga bilder
  5. Skicka in din synpunkt

Så utvecklar vi trafik, gator och torg

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer.