Trafik, gator och torg

Du som bor och vistas i Stockholm ska kunna ta dig fram säkert på stadens gator och torg. Här kan du bland annat läsa hur vi arbetar med städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön.

Bil-, gång- och cykeltrafiken får Stockholm att fungera. Det är viktigt att följa regler och visa hänsyn för att trafiken ska vara säker.

Vi gör flera olika saker för att vägar, gator och torg ska vara trevliga och trygga – bland annat städning, snöröjning, belysning och klottersanering.

Snöröjning i Stockholm är ett omfattande arbete, det är nästan 4000 stadsgator och mindre lokalgator som ska snöröjas, sandas och saltas.

Välj dubbfria vinterdäck och bidra till en renare Stockholmsluft. På Hornsgatan, Fleminggatan och del av Kungsgatan är det förbjudet att köra med dubbdäck.

Så använder du Tyck till-appen för att felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö.

  1. Ladda ner Tyck till-appen
  2. Välj typ av synpunkt
  3. Välj ämne och plats
  4. Beskriv med egna ord och bifoga bilder
  5. Skicka in din synpunkt

Så utvecklar vi trafik, gator och torg

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer.