Vy över olika trafikslag på Hamngatan.

Stockholm är Sveriges bästa mobilitetsstad 2024!

Publicerad:

Uppdaterad:

Dagens Industri har, i samarbete med Tyréns, tagit fram en lista över hur bra Sveriges 35 största kommuner är på att stimulera övergången till en hållbar mobilitet. Etta på listan för 2024 ligger Stockholm.

Mobilitet är ett begrepp som beskriver hur människor och gods kan transporteras på ett sätt som är:

  • effektivt
  • säkert
  • snabbt
  • hållbart.

Bäst förutsättningar för att resa hållbart

Stockholms trafikstrategi, framkomlighetsstrategin, beslutades första gången 2012 och uppdaterades 2022. Framkomlighetsstrategin innebär att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt i Stockholm.

Ungefär hälften av alla de pengar som trafikkontoret investerar i hållbart resande läggs på cykling. Resterande läggs på kollektivtrafik och gång.

–Stockholm har länge haft ett starkt arbete med hållbar mobilitet. Vi har en otroligt stark kollektivtrafik och många som väljer att gå hela eller del av sin resa. Samtidigt finns mycket bra möjligheter att resa med cykel, säger Sara Bergendorff, avdelningschef på trafikplaneringsavdelningen på trafikkontoret.

Förutom att trafikkontoret investerar i infrastruktur så satsas det även mycket inom stadsutvecklingsprojekt, i takt med att Stockholm växer. Stadens offentliga rum utformas med kvalitet för att fler ska vilja vistas där.

Motivering

”Stockholm har jobbat länge och ambitiöst med att förbättra möjligheterna att cykla, erbjuda tillgång till en attraktiv kollektivtrafik och har numera även storsatsat på att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar. Allt detta tillsammans med att det är en tät och funktionell stad med tillgång till många nödvändiga målpunkter inom 15 minuters cykelavstånd samt att deras styrdokument pekar ut en tydlig riktning för hållbar mobilitet leder till att de blir bäst i år.”.