Trafiksäkerhet och trafikregler

Det ska vara tryggt och säkert att vistas i trafiken. När vi blir fler som ska samsas om det utrymme som finns för trafiken på gator, gångbanor och cykelbanor är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra.

Stadens lokala trafikföreskrifter beskriver vilka villkor och regler som gäller på våra gator. Utöver dessa finns också generella trafikregler som är viktiga att känna till.

Stadens lokala trafikföreskrifter (pdf)

Ansvar och hänsyn i trafiken bygger på samarbete

Vi är alla del av trafiken – vi som går, cyklar och kör moped, motorcykel, bil eller andra fordon. Vi har gemensamma trafikregler som vi alla måste följa. Att färdas i trafiken förutsätter både att vi följer trafikreglerna och att vi som rör oss i trafikmiljön samarbetar, oavsett hur vi färdas.

Genom att vara uppmärksamma på våra medtrafikanter och visa hänsyn i trafiken bidrar vi alla till en säker och väl fungerande trafikmiljö.

Miljözoner

Studentflak

Cykelgator

Trafiksäkerhet

Trafikregler

Dispens från trafikregler

Du kan ansöka om dispens från trafikreglerna hos trafikkontorets tillståndsavdelning. Det kan till exempel gälla färd- eller parkeringstillstånd. För att göra en ansökan behöver du fylla i uppgifter i en blankett och skicka till tillståndsavdelningen.

Läs även

Uppdaterad