Trafiksäkerhet och trafikregler

Det ska vara tryggt och säkert att vistas i trafiken. När vi blir fler som ska samsas om det utrymme som finns för trafiken på gator, gångbanor och cykelbanor är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra.

Stadens lokala trafikföreskrifter beskriver vilka villkor och regler som gäller på våra gator. Utöver dessa finns också generella trafikregler som är viktiga att känna till.

Ansvar och hänsyn i trafiken bygger på samarbete

Vi är alla del av trafiken – vi som går, cyklar och kör moped, motorcykel, bil eller andra fordon. Vi har gemensamma trafikregler som vi alla måste följa. Att färdas i trafiken förutsätter både att vi följer trafikreglerna och att vi som rör oss i trafikmiljön samarbetar, oavsett hur vi färdas.

Under den pågående pandemin är vi ännu fler gående och cyklister i trafiken än vanligt. Så håll avstånd och samarbeta med dina medtrafikanter när du rör dig i trafiken.

Genom att vara uppmärksamma på våra medtrafikanter och visa hänsyn i trafiken bidrar vi alla till en säker och väl fungerande trafikmiljö.

Uppdaterad