Trafiksäkerhet och trafikregler

Det ska vara tryggt och säkert att vistas i trafiken. Stadens lokala trafikföreskrifter beskriver vilka villkor och regler som gäller på våra gator.

Uppdaterad