Skräpplockardagarna

Varje vår under vecka 17 deltar Stockholms stad i Skräpplockardagarna. Skräpplockardagarna är en av de största åtgärder som Stockholms stad gör för att förebygga och minska nedskräpning.

Kampanjen anordnas av organisationen Håll Sverige Rent, i samarbete med Stockholms stad och andra kommuner. Förra året deltog nästan 80 000 personer i Stockholms stad och närmare 800 000 personer i hela landet!

Pedagogisk och lärorik aktivitet

Skräpplockardagarna har ett särskilt fokus på barn och unga i förskolor, skolor samt föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Att plocka skräp blir en pedagogisk aktivitet som lär deltagarna om nedskräpning, återvinning, konsumtion och miljö.

Håll Sverige Rent ramar också in kampanjen med roliga aktiviteter och ett digitalt pedagogiskt material. Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka vår närmiljö och skapa stolthet över platsen där vi bor. Tillsammans bidrar vi till en ren och trevlig stad.

Deltagande och anmälan

För Skräpplockardagarna 2023 öppnar anmälan den 1 mars. Anmälan via Håll Sverige Rents webbplats är öppen fram till och med den 31 maj. Stockholms stad deltar i Skräpplockardagarna under vecka 17.

Du anmäler din skola, förskola eller verksamhet på Håll Sverige Rents webbplats. Allra bäst blir det om ni på skolan, förskolan eller verksamheten gör en anmälan, och vid det tillfället anmäler alla deltagande barn och vuxna. Genom att undvika dubbelanmälningar sparar vi både på miljön och Håll Sverige Rents resurser. Stäm gärna av med er rektor eller annan verksamhetsansvarig för att se om hela er skola, förskola eller verksamhet kommer att delta.

Så här fungerar kampanjen

Från och med Skräpplockardagarna 2023 kommer inga påsar att skickas ut till förskolor, skolor, föreningar och kommuner från Håll Sverige Rent. Alla deltagare i Skräpplockardagarna uppmanas att använda påsar som redan finns tillgängliga i verksamheten, hemmen eller på annan plats. Ur ett hållbarhetsperspektiv är den bästa plastpåsen den som används flera gånger.

Ni ställer de påsar och säckar med skräp som ni samlat upp under vecka 17 vid närmaste papperskorg på gatumark eller parkmark. Stockholms stads entreprenörer tar sedan hand om skräpet vid sina ordinarie tömningar.

Mer information om Skräpplockardagarna

Du kan ställa frågor om Skräpplockardagarna via vår tjänst Tyck till.

Skicka din fråga eller synpunkt via Tyck till-appen 

Du kan även ringa 08-651 00 00.

Frågor och svar om kampanjen

Anmälan till Skräpplockardagarna är öppen från den 1 mars till den 31 maj 2023. I Stockholms stad samlas skolor, förskolor och verksamheter för att delta tillsammans under vecka 17.

Det fungerar förstås bra, då inga påsar skickas ut i år. Det är bara att ta en egen påse och gå ut och plocka skräp. Alla som vill kan delta i kampanjen!

Tidigare år har deltagare i Skräpplockardagarna kunnat beställa materialpaket med plastpåsar, något som har inneburit en stor kostnad för stiftelsen Håll Sverige Rent och som också har ifrågasatts ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför kommer inga påsar att skickas ut till förskolor, skolor, föreningar och kommuner i år. Att använda påsar som redan finns i exempelvis hemmen eller skolan kan öka deltagande barns och ungdomars insikt om vikten av återanvändning.

Under vecka 17 ställer ni påsar och säckar med uppsamlat skräp vid närmaste papperskorg på gatumark eller parkmark. Stockholms stads entreprenörer tar sedan hand om skräpet vid sina ordinarie tömningar.

Nej, ni får inte betalt för ert deltagande. Skräpplockardagarna arrangeras i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent och genomförs i pedagogiskt syfte. 

Skräpplockning är i första hand en pedagogisk aktivitet. Det är ett sätt att lära barn att inte skräpa ner och att de också börjar reflektera kring skräpet. Innan aktiviteten är det bra att prata med dem om vilket skräp som de får plocka och vad de bör undvika. Det är också bra att utrusta barnen med handskar och eventuellt också plockverktyg.

Kampanjen anordnas av organisationen Håll Sverige Rent, i samarbete med Stockholms stad och många andra kommuner i landet. De flesta som deltar är förskolor, skolor och föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Städning i Stockholm

Uppdaterad