Städning

Stockholm ska ha en ren och fin stadsmiljö. Därför städas Stockholms gator, torg, gång- och cykelbanor året runt.

I Stockholms stad finns det totalt cirka 11 000 skräpkorgar, varav 5 300 är placerade på gatumark. Städningen som genomförs regelbundet året runt innefattar tömning av skräpkorgar, gatusopning och spolning samt manuell städning.

Anmäl nedskräpning via Tyck till-appen

Stockholmsvärdar

Stockholms stad har utbildat Stockholmsvärdar som vid sidan av att de plockar skräp hjälper till med vägvisning, delar ut kartor och ger information om olika evenemang.

Källsortering på allmän plats

Sedan några år erbjuder Stockholms stad källsortering på allmän plats. En del av källsorteringsbehållarna är utställda endast under sommarsäsongen, från april till och med augusti. Här kan stockholmarna lätt sortera rätt i stadsmiljön. Källsortering för papper, plast och blandat glas samt en för övrigt skräp ställs ut på ett tiotal platser.

Vem ansvarar för vad?

Stockholms stads trafikkontor sköter renhållning av gator och torg samt parkerna Kungsträdgården, Berzelii Park, Strömparterren, Norra Bantorget, Årstafältet och Järva friområde. Varje stadsdelsförvaltning sköter övriga parker inom sitt stadsdelsområde.

Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för, tar hand om och städar återvinningsstationerna.

Program för avfallshantering i det offentliga rummet (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Skräpplockardagarna

Uppdaterad