Städning

Vi städar Stockholms gator året runt. Det handlar till exempel om att sopa gator, rensa dagvattenbrunnar, tömma papperskorgar och bekämpa ogräs. På vissa platser spolar vi också gatorna.

I Stockholms stad finns det cirka 11 000 papperskorgar. Flera hundra renhållningsarbetare hämtar 5 000 ton skräp varje år. Det handlar om tuggummin, godispapper, cigarettfimpar, cigarettpaket, glasspapper, portionssnus, kaffemuggar och en massa annat. Det här är skräp som det varje år kostar drygt 100 miljoner kronor att ta hand om.

Anmäl nedskräpning via Tyck till-appen

Sommarstädning

Under sommarhalvåret förstärker vi städningen. Parallellt med ökad maskinstädning och tätare papperskorgstömning satsar vi även på fler manuella skräpplockarinsatser.

Stockholmsvärdar

Trafikkontoret har utbildat Stockholmsvärdar som vid sidan av att de plockar skräp hjälper till med vägvisning, delar ut kartor och ger information om olika evenemang.

Källsortering på allmän plats

Sedan några år erbjuder Stockholms stad källsortering på allmän plats. En del av källsorteringsbehållarna är utställda endast under sommarsäsongen, som ett utvecklingsprojekt där staden samlar in kunskap om vad som kan hjälpa stockholmarna att sortera rätt i stadsmiljön.

Vem ansvarar för vad?

Trafikkontoret sköter renhållning av gator, torg och parkerna Kungsträdgården, Berzelii Park, Strömparterren, Norra Bantorget, Årstafältet och Järva friområde. Varje stadsdelsförvaltning sköter övriga parker inom sitt stadsdelsområde.

Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för, tar hand om och städar återvinningsstationerna.

Program för avfallshantering i det offentliga rummet (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Vi håller rent

Uppdaterad