Renhållning och städning

Stockholm ska ha en ren och trygg stadsmiljö. Du kan hjälpa till genom att slänga skräpet i papperskorgen.

För att det inte ska bli skräpigt städar vi Stockholms gator, torg, gång- och cykelbanor året runt. Städningen görs både genom att vi sopar med maskiner och genom manuell städning. Vi tömmer också papperskorgar, rensar dagvattenbrunnar, bekämpar ogräs och tar bort löv och grus. Under sommarhalvåret kompletterar vi även med att spola marken på platser där det behövs.

Hur ofta vi städar beror på behovet och säsongen. På vissa platser i staden behöver vi städa varje dag medan det på andra platser räcker med att vi gör det någon gång i veckan. Målet är att effektivisera renhållningen så att vi städar där det gör störst nytta. 

Staden har en 24-timmars städgaranti under helgfria vardagar. Det betyder att vi inom ett dygn från mottagen anmälan försöker åtgärda överfulla papperskorgar eller glassplitter på marken. 

Skräpet hör hemma i papperskorgen

Genom att slänga skräp i papperskorgen bidrar du till en ren och trygg stad. Men du gör också en insats för vår miljö. För det skräp som slängs på marken hamnar småningom i våra vatten. Och skräp i staden drabbar även naturen och djuren.

Släng även resterna från din picknick eller utelunch i papperskorgen. Då slipper vi råttor och andra skadedjur i stadsmiljön.

Staden har utökat antalet papperskorgar på stadens gator och torg. De nya papperskorgarna är utformade för att råttor och andra skadedjur inte ska kunna ta sig in. De har också en yta som underlättar för att ta bort klotter. Vi satsar även på städning av papperskorgarna, för att de ska vara fräscha att använda.

Från 2026 gäller en ny lag som ger Sveriges alla kommuner ansvaret att samla in vanligt förpackningsavfall separat på allmänna platser där det förekommer stora mängder skräp.

Felanmäl nedskräpning via Tyck till

För att skapa ett renare och tryggare Stockholm behöver vi hjälpas åt. Via Tyck till kan du till exempel felanmäla nedskräpning, fulla papperskorgar eller skadedjur i stadsmiljön.

Anmäl nedskräpning via Tyck till-appen

Det är olagligt att skräpa ner

Enligt svensk lag är det olagligt att skräpa ner. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse, beroende på hur allvarlig och omfattande nedskräpningen är.

Vid mindre allvarliga fall av nedskräpning kan polisen skriva ut en bot direkt på 800 kronor. Från 1 januari 2022 gäller det även för den som slänger småskräp på marken. Det kan handla om till exempel cigarettfimpar, tuggummin eller godispapper. 

Kasta inte fimpen på gatan

Cirka 60 procent av allt skräp på Stockholms gator är fimpar. De fimpar som hamnar på marken har en mycket negativ påverkan på miljön. Därför utökar vi antalet papperskorgar med askkopp och ser till att de är rätt placerade. Våra stora solcellsdrivna papperskorgar, som komprimerar skräpet, har en metallplatta att släcka fimpen på.

Använd mindre plast

Plastskräpet i stadsmiljön har ökat. Plasten är, tillsammans med fimpar och snus, bland de vanligaste typerna av skräp på marken. När plast sprids som skräp kan den brytas ner till mikroplast. Mikroplasten är små partiklar av plast som påverkar natur och vattendrag, men också människor och djur.

För att minska mängden plastskräp förbjuds och begränsas vissa plastprodukter. Syftet är att minska nedskräpningen och att färre produkter bara ska användas en gång för att sedan bli avfall.

Vem ansvarar för vad?

Stockholms stads trafikkontor sköter renhållning av gator och torg samt parkerna Kungsträdgården, Berzelii Park, Strömparterren, Norra Bantorget, Årstafältet och Järva friområde. Varje stadsdelsförvaltning sköter övriga parker inom sitt stadsdelsområde.

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för stadens avfallshantering.

Återvinningsstationer

Stockholm Vatten och Avfall tar hand om och städar återvinningsstationerna. Hitta en återvinningsstation eller gör en felanmälan på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

Hur kan du göra skillnad?

Leva hållbart 

Vi lever som om vi hade fyra jordklot. Det måste vi ändra på. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att minska nedskräpningen i Sverige. Staden samarbetar med Håll Sverige Rent i två nationella kampanjer för att minska nedskräpningen.

I april varje år är det dags för Skräpplockardagarna. Skräpplockardagarna riktar sig främst till förskolor, skolor och föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

På World Cleanup Day, i mitten av september, bjuds alla stadens invånare in till att engagera sig och plocka skräp tillsammans genom Hela Stockholm plockar skräp.

Handlingsplan mot nedskräpning

Stockholms stads handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten.

Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten 2021–2024 (pdf)

Skräpplockardagarna

Uppdaterad