Miljözon på Hornsgatan

Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan från och med den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

Miljözonen införs för att förbättra luftkvalitén på Hornsgatan och närliggande gator. Genom att endast tillåta vissa typer av fordon minskar kvävedioxidhalterna i luften.

Karta – Miljözon Hornsgatan (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Miljözon klass 2 som planeras på Hornsgatan ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Efter att miljözonen införts måste äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få färdas på Hornsgatan. Det kommer däremot att vara tillåtet för alla bilar att korsa Hornsgatan.

Den 1 juli 2022 förstärks kraven för miljözonen. Då ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för klassen Euro 6.

Uppdelning i utsläppsklasser Euro 5 och Euro 6

 • Bilar registrerade från och med 1 september 2011 tillhör utsläppsklass Euro 5.
 • Bilar registrerade från och med 1 september 2015 tillhör utsläppsklass Euro 6.

Även om ditt fordon är registrerat före 2011 eller 2015 kan det vara Euro-klassat så att det får köra i miljözonen.

Ta reda på vilken utsläppsklass din bil tillhör

På Transportstyrelsens webbplats kan du ta reda på vilken utsläppsklass ditt fordon tillhör. Skriv in registreringsnumret, klicka på fliken Teknisk data och sedan på Motor och miljö.

Undantag för vissa yrkesutövande grupper

Följande grupper och fordon är undantagna från miljözonens regler enligt Trafikförordningen:

 • fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär
 • övrig räddningstjänst
 • transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • utryckningsfordon
 • fordon klassade som veteranfordon
 • fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan.

Luftanalyser

Stockholms stad analyserar regelbundet stadens luftkvalitet. På SLB-analys webbplats kan du hitta information om

 • utredningar och mätningar av stadens luftkvalitet
 • modellberäkningar
 • utsläppsdatabaser
 • bullermätningar
 • vindanalyser.

Beslut om miljözon

Den 2 september beslutade kommunfullmäktige om att införa miljözon klass 2 på Hornsgatan. Trafiknämnden behandlade ärendet den 25 april. Den 17 juni togs ärendet upp i kommunfullmäktige, där ärendet skickades på minoritetsåterremiss.

Kommunfullmäktiges beslut den 2 september 2019 (pdf, 857, nytt fönster)

Uppdaterad