Miljözoner

Stockholm ska vara en stad med bra luftkvalitet. För att uppnå det krävs olika åtgärder. Ett sätt att förbättra luftkvaliteten är att införa miljözoner som minskar trafikutsläppen.

I Stockholms stad finns det tre olika klasser av miljözoner:

  • Miljözon klass 1 för tunga fordon omfattar större delen av Stockholms innerstad.
  • Miljözon klass 2 gäller på Hornsgatan och ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar måste uppfylla kraven för euro 6.
  • Miljözon klass 3 kommer att gälla i området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen med start den 31 december 2024.

Mer om miljözoner

Uppdaterad