Miljözoner

Stockholm ska vara en stad med bra luftkvalitet. För att uppnå det krävs olika åtgärder. Ett sätt att förbättra luftkvaliteten är att införa miljözoner som minskar trafikutsläppen.

Stockholms miljözon för tunga fordon infördes redan 1996 och omfattar större delen av Stockholms innerstad. Stockholms stad kommer också att införa en så kallad miljözon klass 2 på Hornsgatan med start den 15 januari 2020. Miljözon klass 2 ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

Från och med 1 januari 2020 har kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner – klass 1, klass 2 och klass 3. Klass 1 motsvarar den befintliga miljözonen för tunga fordon. De nytillkomna klasserna 2 och 3 ställer krav på personbilars motorklassning i olika hög grad.

Uppdaterad