Miljözoner

Stockholm ska vara en stad med bra luftkvalitet. För att uppnå det krävs olika åtgärder. Ett sätt att förbättra luftkvaliteten är att införa miljözoner som minskar trafikutsläppen.

Stockholms miljözon klass 1 för tunga fordon infördes 1996 och omfattar större delen av Stockholms innerstad. En miljözon klass 2 som ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar infördes på Hornsgatan den 15 januari 2020. Den 1 juli 2022 förstärktes kraven på miljözon klass 2. Från den 1 juli behöver dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla kraven för euro 6. 

Mer om miljözoner

Uppdaterad