Informationsmöte om miljözon klass 3

Den 18 juni bjuder Stockholms stad in dig som bor i området till ett informationsmöte. På mötet kommer du att få information för att underlätta att klara det nya regelverket. 

Tid: 17.00–19.00
Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Anmälan informationsmöte om miljözon klass 3

Vid anmälan ber vi dig svara på några frågor – till exempel om du använder bil i miljözonen, vad det är för typ av bil och på vilket sätt du använder den. 

Vi bjuder på kaffe och smörgås, så meddela gärna om du har några allergier!

Välkommen!

Uppdaterad