Plogning i ytterstaden

Hanteringen av snö ser ut på olika sätt beroende på var i staden du befinner dig. Här kan du läsa om hur plogning går till i ytterstaden.

När det snöat plogar vi och halkbekämpar på gator och gångbanor för att göra dem framkomliga. Efter att det slutat snöa börjar vi öppna upp vallar vid övergångsställen och busshållplatser.

På servicedagen plogas snövallen upp på trottoaren innanför bilarna på den ena sidan av gatan. Du kan hjälpa snöröjarna och bidra till en framkomlig vinterstad genom att respektera parkeringsreglerna.

Så prioriterar vi

 1. Först röjs bussgator, trafikleder, högtrafikerade huvudgator och centrumplatser. Stadens ambition är även att tidigt sopsalta ett antal pendlingsstråk för cyklister.
 2. Därefter röjs lokalgator och gångbanor inom bostadsområden.
 3. Trappor snöröjs bara om det inte finns alternativa gångvägar.

Så läggs snövallar generellt upp

 • Om det bara finns en gångbana läggs snövallen på sidan utan gångbana.
 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor.
 • Gångvägar får vallar på båda sidor.
 • På gator med dubbla gångbanor används den ena gångbanan för snöupplag och gående hänvisas till den andra gångbanan. 

Snöröjning, steg för steg

 1. När det snöat plogar vi och halkbekämpar på gator och gångbanor för att göra dem framkomliga. Parkerade bilar blir inplogade.
  Stadens ambition är även att tidigt sopsalta ett antal pendlingsstråk för cyklister.
 2. När det slutat snöa börjar vi öppna upp vallar vid övergångsställen och busshållplatser.
 3. På servicedagen är det parkeringsförbud och alla bilar ska vara borta. Bilar som står kvar och hindrar snöröjningen kan flyttas.
  Vi plogar upp snövallen på trottoaren innanför bilarna. Detta görs på den ena sidan av vägen. Den trottoaren används som snöupplag hela vintern och plogas inte. Gående hänvisas till den plogade och sandade gångbanan på andra sidan. Om det endast finns en gångbana plogas snön över till den andra sidan av gatan.
 4. När det har snöat så mycket att trafiken inte kan ta sig fram trots att vi snöröjer forslas en del av snön bort.

Parkeringsförbud på servicedagar

Plogning i ytterstaden

Uppdaterad