Elsparkcyklar

Många stockholmare och besökare hyr eller köper en elsparkcykel. Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för cykel. Elsparkcyklar får inte parkeras eller köras på gångbanor.

Felparkerad elsparkcykel?

Anmäl i första hand till företaget som äger elsparkcykeln. Kontaktuppgifter ska finnas på fordonet. Du kan också anmäla via stadens app Tyck till.

Elsparkcyklar klassas som cyklar om de har en maxhastighet på 20 km/tim och en motor på högst 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får bara användas av en person i taget.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbana och följa trafikregler för cyklister. De får inte köras på trottoar eller gångbana. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är polisens ansvar att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Begränsning av hastighet

På vissa platser i staden, till exempel sommar- och vinterplatser, är hastigheten på hyrda elsparkcyklar automatiskt begränsad till gångfart.

Parkera din elsparkcykel rätt

En elsparkcykel ska i första hand parkeras på särskilt utpekade platser. Staden har rätt att flytta på elsparkcyklar som lämnats på gångbanor eller utgör en fara för andra trafikanter.

I Stockholm finns det cirka 700 parkeringsrutor för elsparkcyklar. Det finns också runt 100 platser i centrala Stockholm med elsparkcykelställ, utplacerade av de företag som hyr ut elsparkcyklar.

Det är också tillåtet att parkera elsparkcykeln i något av stadens vanliga cykelställ.

Här kan du inte lämna en hyrd elsparkcykel

På vissa platser i Stockholms innerstad kan du inte återlämna en hyrd elsparkcykel. Parkeringsförbud för elsparkcyklar gäller längs alla stadens kajer och på följande platser:

 1. Hornsbergs strand och Kristinebergs strandpark
 2. Rålambshovsparken
 3. Stockholms stadshus, borggården och parken
 4. Odenplan
 5. Sergels torg, nedre plan
 6. Kungsträdgården
 7. Södra Blasieholmshamnen, utanför Grand Hôtel
 8. Helgeandsholmen (undantaget längs med Norrbro)
 9. Gamla stan (undantaget Munkbroleden och Skeppsbron)
 10. Medborgarplatsen
 11. Drakenbergsparken och Tantolunden
 12. Masthamnens kryssningsterminal
 13. Grev Turegatan, från Birger Jarlsgatan till Humlegårdsgatan

Karta över platser där du inte kan lämna en hyrd elsparkcykel (png)

Enskilda uthyrare kan ha egna begränsningar för parkering av sina elsparkcyklar.

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel

Uthyrarna har kommit överens med staden om att ta bort en felanmäld elsparkcykel inom två timmar efter att de fått anmälan.

Skicka felanmälan till ägaren

Du ska i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats.

Felanmäl via Tyck till-appen

Du kan också anmäla felparkerade elsparkcyklar via stadens app Tyck till. Vi skickar anmälan vidare till det företag som äger elsparkcykeln.

 1. Välj typ av synpunkt Felanmälan
 2. Välj ämne Elsparkcykel
 3. Välj plats på kartan, var noga med att platsen blir rätt
 4. Beskriv ditt ärende, börja med vilket företag som äger elsparkcykeln
 5. Bifoga en bild där det syns att elsparkcykeln är felparkerad

Ladda ner Tyck till-appen

Uthyrare av elsparkcyklar

Totalt finns upp till 12 000 elsparkcyklar för uthyrning i staden. Antalet aktiva uthyrare varierar.

Eftersom uthyrningen av elsparkcyklar sker på offentlig plats ska företagen ha tillstånd från Polisen. Polisen kan välja att dra in tillstånd från företag som inte följer de villkor som finns. Företagen betalar en avgift till Stockholms stad för de elsparkcyklar som hyrs ut på stadens mark.

Staden har också en löpande dialog med företagen om deras verksamhet. Dialogen handlar till exempel om hur elsparkcyklarna ska parkeras rätt.

Uppdaterad