Tomgångskörning

I Stockholms stad får motorn gå på tomgång i högst en minut. Undantag finns för fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Stockholms kommun, 4§.

Överträdelse kan ge böter

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen.

Uppdaterad