Stadens nya hastigheter

Vi ändrar stadens hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten. Alla stadsdelar i Stockholm får på sikt nya hastighetsgränser.

Trafiksäkerheten ökar när varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar. De nya hastigheterna 30, 40 och 60 kilometer i timmen ersätter på sikt dagens 30, 50 och 70 kilometer i timmen.

Ändringarna pågår till och med 2027

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2027. Ändringarna berör huvudgator i de aktuella områdena. Vi anpassar hastigheten efter gatans standard och räknar därför med en ökad förståelse för hastighetsgränserna.

Hastigheten kan både sänkas och höjas

På vissa gator sänker vi hastigheten och på vissa höjer vi hastigheten. Det är gatans förutsättningar som avgör vad som lämpar sig just där. Hastighetsgränserna höjs på vissa gator som är anpassade för att klara en högre hastighet utan att trafiksäkerheten försämras. De nya hastigheterna bidrar därför också till bättre framkomlighet.

Trafiksäkerhetsåtgärder hjälper dig som trafikant

I samband med att vi ändrar hastigheterna gör vi också trafiksäkerhetsåtgärder som ska hjälpa dig som trafikant att uppfatta och följa den nya hastigheten. Det kan till exempel handla om fartgupp eller upphöjda övergångsställen. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av åtgärder.

Status i ditt område

Bromma stadsdelsområde

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2023.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras att påbörjas 2024.

Bandhagen, Hagsätra, Högdalen och Rågsved

 • Omskyltning till sänkta hastigheter påbörjas våren 2024.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras att påbörjas 2024.

Enskede gård, Gamla Enskede och Stureby

 • Omskyltning planeras att påbörjas 2024.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras att påbörjas 2025.

Johanneshov, Årsta och Östberga

 • Omskyltning planeras att påbörjas 2024.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras att påbörjas 2025.

Farsta stadsdelsområde

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2022.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs 2023–2024.

Fruängen

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2022–2023.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2022.

Aspudden, Gröndal, Hägersten, Hägerstensåsen, Midsommarkransen, Mälarhöjden, Västberga och Västertorp

 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2019–2022.

Liljeholmen

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2022–2023.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2022–2023.

Herrängen, Liseberg, Långbro, Långsjö, Solberga, Älvsjö och Örby Slott

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2023.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras att påbörjas 2024.

Hässelby-Vällingbys stadsdelsområde

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2021–2022.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2021–2022.

Akalla, Husby, Kista och Rinkeby

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2022.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2023.

Bromsten, Flysta, Solhem, Lunda och Sundby

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2022.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2021–2022.

Tensta

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2021–2022.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2019–2022.

Kungsholmens stadsdelsområde

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2018.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2022–2023.

Norrmalm

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2021.

Vasastan

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2021.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2023.

Djurgården, Hjorthagen, Gärdet, Norra Djurgården, Skeppsholmen och Östermalm

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2022.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs under 2023–2024.

Skarpnäcks stadsdelsområde

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2022.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda 2024.

Skärholmens stadsområde

 • Omskyltning till sänkta hastigheter genomförd 2021.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförda under 2022.

Södermalms stadsdelsområde

 • Omskyltning till sänkta hastigheter planeras att påbörjas 2024.
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras att påbörjas 2025.

Beslut och dokument

För mer information om vilka gator som berörs av trafiksäkerhetsåtgärder i stadsdelarna, se genomförandebeslut och hastighetsplaner.

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden och kommunfullmäktige.

Trafiknämnden, 24 september 2015

Hastighetsplaner för trafiksäkerhet i Stockholm. Genomförandebeslut (pdf)

Trafiknämnden, 18 maj 2017

Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten med del av Liljeholmen och Spånga/Tensta etapp 1. Genomförandebeslut (pdf)

Kommunfullmäktige, 12 juni 2017

Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten med del av Liljeholmen och Spånga-Tensta delområde 1, etapp 1. Genomförandebeslut (pdf)

Trafiknämnden, 23 november 2017

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm. Genomförandebeslut (pdf)

Hastighetsplan Stockholm, Del 2 Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen, Norrmalm (pdf)

Trafiknämnden, 30 augusti 2018

Hastighetsplaner - Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Liljeholmen inklusive Fruängen. Genomförandebeslut (pdf)

Trafiknämnden, 10 december 2020

Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1, etapp 2, Spånga/Tensta och Kungsholmen. Genomförandebeslut (pdf)

Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Vantör och Älvsjö. Genomförandebeslut (pdf)

Hastighetsplaner Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 2, Hässelby/Vällingby, Norrmalm och Liljeholmen inkl. Fruängen. Genomförandebeslut (pdf)

Hastighetsplaner Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, Farsta, Skarpnäck och Östermalm. Genomförandebeslut (pdf)

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde 2020-12-10, § 19 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Vantör och Älvsjö. Genomförandebeslut (pdf)

Översyn av hastighetsgränser i Enskede-Årsta och Södermalm. Genomförandebeslut (pdf)

Trafiknämnden, 25 augusti 2022

Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 2, Farsta, Skarpnäck och Rinkeby/Kista. Genomförandebeslut. Beskrivning av åtgärder per stadsdel, Bilaga 1.

Trafiknämnden, 8 juni 2023

Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3 Östermalm etapp 2 och delområde 4 Bromma, Vantör och Älvsjö. Genomförandebeslut (pdf)

Beskrivning av åtgärder per stadsdel samt tidigare beslut, Bilaga 1 (pdf)

Rätt hastighet på rätt gata

Vilken hastighet en gata får beror på gatans förutsättningar. De principer som staden tagit fram för de nya hastighetsgränserna är kortfattat:

Gångfart

Gator vid en särskild typ av centrumbildning med tät
bebyggelse och aktiva verksamheter. Förekommer endast på särskilt utpekade platser.

Cykelgata

Gator där fordon har väjningsplikt mot cyklister. De fordon som befinner sig på gatan ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken, med en maximal hastighet på 30 kilometer i timmen.

30 kilometer i timmen

Gator som ingår i lokalnätet, huvudgator utanför förskolor och grundskolor, gator där det är mycket tätt med entréer samt gator som är utformade för 30 kilometer i timmen.

40 kilometer i timmen

Gator som ingår i huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion.

60 kilometer i timmen

Gator i det övergripande nätet med hög grad av separering mellan trafikslag, få korsningspunkter och begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.

80 kilometer i timmen

Gator i det övergripande nätet av trafikledskaraktär med helt separerad gång- och cykeltrafik och mycket begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.

Frågor och svar om de nya hastigheterna

För att öka trafiksäkerheten. När varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar, minskar antalet olyckor i trafiken.

Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar till och med 2027. Ändringarna berör huvudgator i de aktuella områdena.

Metoden som vi har använt kallas ”Rätt fart i staden”. Den har tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Metoden är ett stöd för landets kommuner i deras arbete med att införa nya hastighetsgränser. Syftet är att kommunerna ska göra likartade bedömningar.

Hastighetsgränserna höjs på vissa gator som är anpassade för att klara av en högre hastighet, utan att trafiksäkerheten försämras. Det finns dessutom gator där det skäl som motiverade den tidigare 30-gränsen inte längre är relevant, till exempel gator med förskolor som har flyttat. 

I samband med att vi ändrar hastigheterna gör vi också trafiksäkerhetsåtgärder som ska hjälpa dig som trafikant att uppfatta och följa den nya hastigheten. Det kan till exempel handla om fartgupp eller upphöjda övergångsställen. På de gator där hastigheten höjs gör vi alltid en särskild bedömning av behovet av åtgärder.

Utöver trafiksäkerhetsåtgärderna är det viktigt att skapa kännedom om de nya hastighetsgränserna, för en hög acceptans och efterlevnad. Därför genomför vi regelbundet kommunikationskampanjer för att öka kännedomen om stadens nya hastigheter.

Regeringen lade våren 2007 fram en proposition om ändring av trafikförordningen för att ge de beslutande myndigheterna (Trafikverket, länsstyrelserna och kommunerna) denna möjlighet. 

Trafiknämnden i Stockholms stad tog beslut om de nya hastighetsgränserna i delområde 1 hösten 2015, delområde 2 hösten 2017, delområde 3 hösten 2019, delområde 4 vintern 2020 och delområde 5 våren 2022. 

Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna vid en olycka. Risken att dödas om man som oskyddad trafikant blir påkörd i 30–40 kilometer i timmen är liten – nio av tio överlever.

Om alla landets kommuner genomför ett system med 30, 40 och 60 kilometer i timmen i tätorterna kan 15–20 liv per år räddas. Restiderna skulle öka med 3–4 procent, men för de allra flesta resor med personbil skulle restiden öka med mindre än en minut.

Acceptansen blir hög om gatans utformning och funktion stämmer med den valda hastighetsgränsen. Det innebär att gator kan behöva byggas om för att uppnå bättre acceptans.

Utvärderingar av ändrade hastighetsgränser i andra kommuner, och på de statliga vägarna, visar att den faktiska färdhastigheten sänks då den skyltade hastigheten sänks. Det ger direkt vinster för miljön och minskar även antalet trafikolyckor och dess konsekvenser.

Kommunikationen om de nya hastigheterna är också mycket viktig för en hög acceptans. Även polisens övervakning bidrar till en högre efterlevnad av hastighetsgränserna.

Läs även

Uppdaterad