Cykelgator

På en cykelgata behöver bilar och andra fordon förhålla sig till cyklisterna på gatan. I Stockholm finns två cykelgator, på Surbrunnsgatan och på Hagaesplanaden.

Syftet med en cykelgata är att skapa ett gaturum på cyklisternas villkor där samspelet mellan cykel- och motortrafik förbättras och underlättas. Det leder till bättre framkomlighet för cyklister och en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla trafikanter på gatan. Cykelgator är ett bra verktyg att använda där det inte finns tillräckligt mycket utrymme för att bygga traditionella cykelbanor.

Vad gäller på en cykelgata?

På en cykelgata gäller följande:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.

Läs mer

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om regler på cykelgator.

Uppdaterad