Dubbdäck

Genom att välja dubbfria vinterdäck till din bil bidrar du till en renare och bättre Stockholmsluft. På Hornsgatan, Fleminggatan och del av Kungsgatan är det förbjudet att köra med dubbdäck.

Enligt lag ska vinterdäck användas 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Andelen bilar med dubbdäck har sjunkit i Stockholm under de senaste åren.

Gator med dubbdäcksförbud

Den 1 januari 2010 infördes dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan. Sedan den 1 januari 2016 omfattar dubbdäcksförbudet även Fleminggatan och del av Kungsgatan. Syftet är att få lägre halter av farliga partiklar i luften på och omkring dessa centrala gator. Cyklister och moped klass 2 med dubbade däck får köra här. Du får korsa Hornsgatan, Fleminggatan och Kungsgatan med dubbdäck.

Hornsgatan

Förbudet mot dubbdäck gäller på Hornsgatan österut mellan Långholmsgatan – Bellmansgatan och västerut från Söderledstunneln till Lignagatan. Förbudet omfattar också Rosenlundsgatan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan samt Varvsgatan mellan Hornsgatan och Hornsbruksgatan.

Fleminggatan

Förbudet mot dubbdäck gäller hela Fleminggatan.

Del av Kungsgatan

Förbudet mot dubbdäck gäller sträckan mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan.

Dubbdäcksförbud bidrar till bättre luft

Vi arbetar på flera sätt för att förbättra luftkvaliteten i Stockholm. Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan, Fleminggatan och del av Kungsgatan förhindrar till exempel att dubbdäcken river upp hälsofarliga partiklar från asfalten. De senaste åren har vi också använt dammbindningsmedel som håller kvar partiklar på körbanan, så att inte människor ska andas in dem.

Halterna av partiklar i Stockholmsluften blir generellt lägre, vilket innebär att luften i staden blir bättre. 2014 var första gången Stockholms innerstad klarade miljökvalitetsnormerna för farliga partiklar i luften.

Miljöbarometern redovisar fakta om miljön i Stockholm och berättar även om stadens miljöarbete.

Du kan ta del av dagens och det senaste dygnets luftkvalitet från stadens mätstationer.

Uppdaterad