Alkoholförbud i Stockholms stad

På vissa platser i Stockholms stad är det förbjudet att dricka alkohol.

Här råder generellt alkoholförbud mot att dricka spritdrycker, vin och starköl dygnet runt:

  • skolgårdar
  • parklekar
  • lekparker
  • stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser.

Övriga platser där alkoholförbud råder vissa tider eller dygnet runt kan du se i kartan nedan.

Alkoholförbuden i Stockholm anges i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad