Belysning

150 000 lampor lyser upp staden för att du ska hitta, ta dig fram och känna dig trygg och säker på stadens gator, vägar, torg och i parker. För att staden och miljön ska hålla längre satsar vi på driftsäker, ekonomisk och miljövänlig belysning.

Utomhusbelysningen i Stockholm har ett varmt vitt ljus som återspeglar både färger och din omgivning på ett bra och naturligt sätt. Belysningen styrs med ljussensorer som tänder lamporna så fort det börjar bli mörkt.  

Anmäl trasig belysning

Hör av dig till oss om du ser lampor som är trasiga, skyms av trädgrenar eller som på annat sätt inte fungerar. Det är viktigt att vi får veta om eventuella fel på stadens belysning, så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt.

Anmäl trasig belysning via Tyck till-appen

Du kan även anmäla trasig belysning genom att ringa telefon 08-651 00 00.

Så fungerar din felanmälan

När vi får in en anmälan om trasig belysning bedömer vi hur snabbt felet behöver åtgärdas. Ju allvarligare fel, desto snabbare åtgärd.

Svara gärna på följande frågor när du gör din felanmälan:

  • Var är felet? Ange en korrekt adress eller numret på den ovala skylten på belysningsstolpen.
  • Hur många lampor är trasiga? Är det flera lampor på rad eller ett helt område?
  • Är det en blinkande lampa eller en släckt lampa? Det hjälper oss att förstå om det är ett fel på själva lampan eller om det ett elfel.
  • Är belysningen tänd hela dagen när det är ljust? Kortare stunder kan belysningen dagtid vara tänd i samband med underhållsarbete.

Om vi får en anmälan där den trasiga belysningen inte är på stadens mark, och om vi vet vilka som är ansvariga för belysningen, så skickar vi vidare felanmälan.

Underhåll av belysning

Belysningen på gator, vägar, torg och i parker behöver en hel del underhåll för att fungera bra. Det innebär bland annat att vi löpande byter ut trasiga lampor samt lagar elkablar, stolpar och armaturer.

Underhållet av stadens belysning omfattar bland annat 150 000 lampor, 97 000 belysningsstolpar och 3000 kilometer belysningskabel som förser lamporna med ström.

Varje år byter vi ut ungefär 40 000 ljuskällor, och varje dag ersätter vi en trafikskadad lyktstolpe. Vart fjärde år genomför vi en inspektion av hela stadens utomhusbelysning.

Belysning som trygghet

Stockholm ska vara en levande stad som är enkel att ta sig fram i, oavsett tid på dygnet. Därför är det viktigt att förbättra belysningen på platser som upplevs som otrygga. Till exempel satsar vi på att byta ut gammal belysning, investera i ny belysning och förstärka belysningen vid övergångsställen.

Klimatsmart belysning

Som en del i arbetet med en långsiktigt hållbar stad investerar vi i klimatsmart belysning som är snällare mot miljön. Därför satsar vi bland annat på miljövänliga ledlampor samt på ljussensorer som automatiskt tänder lamporna när det blir mörkt och släcker dem när det blir ljust. Allt eftersom byter vi även ut äldre lampor mot moderna och mer energisnåla alternativ.

I framtiden kommer vi att kunna anpassa belysningen efter behov och därmed spara energi med hjälp av smarta system, till exempel genom närvarostyrda lampor. Då lyser lamporna starkare när du går eller cyklar förbi och svagare när du har passerat. Just nu provar vi olika lösningar för att se vad som passar Stockholm bäst. Till exempel har vi testat närvarostyrd belysning i stadsdelarna Kungsholmen, Bromma och Årsta.

Riktlinjer för belysning

Staden har tagit fram riktlinjer till stöd för aktörer som medverkar till att belysa Stockholm. Dokumenten beskriver stadens ljusvision, samt de kvaliteter och möjligheter som ljus ger för en säker, trygg och attraktiv stad.

Uppdaterad