Sandsopning

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort sanden från gatorna. Du kan hjälpa till genom att följa parkeringsreglerna och genom att hålla trottoarerna fria.

När vi sopar bort sand och grus från gatorna måste vi samtidigt spola vatten så att det inte dammar. Det är möjligt först när det är plusgrader nattetid. Så snart vädret tillåter sopar vi alltså med full kapacitet. I år började sandsopningen senare på grund av det kalla vädret därför kommer sandsopningen att vara klart senare än vanligt.

Innerstaden ska i år vara klart 15 maj och ytterstaden ska vara klart 31 maj. PYTT (Parkering i ytterstaden, servicegator) ska dock vara klart 15 maj i ytterstaden.

Så här fungerar sandsopningen

Först spolar vi vatten på gatan för att motverka att det dammar. Därefter sopar vi fram sanden och grus och tar upp den med en annan maskin. Sopningen kan ske i omgångar, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vi prioriterar att först sopa upp sand och grus från gång- och cykelbanor samt torgytor. Därefter kommer trafikleder, bussgator och lokalgator.

Hur kan jag som stockholmare hjälpa till?

Du kan underlätta sandsopningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksam på vägmärkena där du parkerar. Det är viktigt för att städfordonen ska komma åt att städa, både dagtid och nattetid. Tänk också på att ta bort annat som kan vara i vägen på trottoaren, till exempel parkerade cyklar och byggsäckar.

Inom Stockholms stad gäller lokala trafikföreskrifter för trafik och parkering. Både de som är skyltade på gatan och allmänna lokala trafikföreskrifter.

Uppdaterad