Sandsopning

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort sanden från gatorna. Du kan hjälpa till genom att följa parkeringsreglerna och genom att hålla trottoarerna fria.

När vi sopar bort sand och grus från gatorna måste vi samtidigt spola vatten så att det inte dammar. Det är möjligt först när det är plusgrader nattetid. Så snart vädret tillåter sopar vi alltså med full kapacitet. Målet är att sandsopningen ska vara klar senast den 15 maj på alla gator. Sandsopningen görs under ordinarie servicedagar och servicenätter.

Så här fungerar sandsopningen

Först spolar vi vatten på gatan för att motverka att det dammar. Därefter sopar vi fram sanden och grus och tar upp den med en annan maskin. Sopningen kan ske i omgångar, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vi prioriterar att först sopa upp sand och grus från gång- och cykelbanor samt torgytor. Därefter kommer trafikleder, bussgator och lokalgator.

Preliminär tidplan för sandsopning 2021

Här kan du se under vilka veckor olika stadsdelar sandsopas. Hela stadsdelen sopas inte samtidigt utan olika delar i respektive stadsdel sandsopas olika veckor. Det kan därför ta ett par veckor innan just ditt område sandsopas. 

Bromma Vecka 12 – 18
Enskede-Årsta-Vantör Vecka 14 – 17
Farsta Vecka 12 – 17
Kungsholmen Vecka 14, 16 och 18
Hägersten-Liljeholmen Vecka 14, 15, 16, 17 och 19
Hässelby-Vällingby Vecka 12 – 18
Norrmalm Vecka 12 – 17
Rinkeby-Kista Vecka 12 – 14
Skarpnäck Vecka 12 – 17
Skärholmen Vecka 14, 15, 16 och 19
Spånga-Tensta Vecka 13 – 18
Södermalm Vecka 14 – 17
Älvsjö Vecka 14 – 18
Östermalm Vecka 14, 16 och 18

Hur kan jag som stockholmare hjälpa till?

Du kan underlätta sandsopningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksam på vägmärkena där du parkerar. Det är viktigt för att städfordonen ska komma åt att städa, både dagtid och nattetid. Tänk också på att ta bort annat som kan vara i vägen på trottoaren, till exempel parkerade cyklar och byggsäckar.

Inom Stockholms stad gäller lokala trafikföreskrifter för trafik och parkering. Både de som är skyltade på gatan och allmänna lokala trafikföreskrifter.

Uppdaterad