Sandsopning

På våren sopar vi bort sanden från gatorna så snart vädret tillåter. Du kan hjälpa till genom att följa parkeringsreglerna och genom att hålla trottoarerna fria.

När vi sopar bort sand och grus från gatorna måste vi samtidigt spola vatten så att det inte dammar. Det är möjligt först när det är plusgrader nattetid. Så snart vädret tillåter sopar vi med full kapacitet.

Aktuella datum 2024

Med anledning av det kalla vädret i april är slutdatumet för sandsopning framskjutet. I vanliga fall är det den 1 maj för innerstaden och 15 maj för ytterstaden.

  • Sandsopning i innerstan ska vara klar 8 maj.
  • Sandsopning i ytterstan ska vara klar 23 maj.

Sandsopningen sker när det är servicedag.

Så här fungerar sandsopningen

Först spolar vi vatten på gatan för att motverka att det dammar. Därefter sopar vi fram sand och grus och tar upp det med en annan maskin. Sopningen kan ske i omgångar för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Vi prioriterar att först sopa upp sand och grus från gång- och cykelbanor samt torgytor. Därefter sopar vi på trafikleder, bussgator och lokalgator.

Hur kan jag hjälpa till?

Du kan underlätta sandsopningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksam på vägmärkena där du parkerar. Det är viktigt för att städfordonen ska komma åt att städa, både dagtid och nattetid.

Tänk också på att ta bort annat som kan vara i vägen på trottoaren, till exempel parkerade cyklar och byggsäckar.

Inom Stockholms stad gäller lokala trafikföreskrifter för trafik och parkering. Både de som är skyltade på gatan och allmänna lokala trafikföreskrifter.

Uppdaterad