Klotter

Klotter är ett brott och kan skada byggnader, broar, murar och tunnlar. Klotter på stadens fastigheter ska saneras inom 24 timmar.

Anmäl klotter via Tyck till-appen

Sanering och klotterpolicy

Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att sanera klotter på sin egendom. Klotter på egendom som tillhör Stockholms stads bolag och förvaltningar omfattas av stadens klotterpolicy. Policyn innefattar bland annat en garanti om sanering inom 24 timmar. I samband med saneringen sker också dokumentation och polisanmälan.

Stockholms stads klotterpolicy (pdf, 85 kB, nytt fönster)

Klotter är ett brott

Klotter på någon annans egendom är skadegörelse och regleras i kapitel 12 i brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse. Du som är egendomsägare och som utsatts för klotter har rätt att begära skadestånd. Anmäl skadegörelsen till polisen. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång.

Klotter orsakar skador

Sprejfärg och annat klotter skadar fasader, broar, murar, väggar i tunnlar med mera. Det innebär att klotter kan förkorta livslängden på stadens anläggningar och öka behovet av underhåll och reparationer. Därför är det viktigt att klotter tas bort snabbt.

Uppdaterad