Klotter

Klotter är ett brott och kan skada byggnader, broar, murar och tunnlar. Klotter på stadens fastigheter ska saneras inom 24 timmar.

Genom att felanmäla klotter direkt bidrar du till ett renare och tryggare Stockholm. Våra klottersanerare arbetar för att ta bort klottret inom 24 timmar.

Anmäl klotter via Tyck till-appen

Du kan även anmäla klotter genom att ringa: 08-651 00 00.

Sanering och klotterpolicy

Klotter på egendom som tillhör Stockholms stads bolag och förvaltningar omfattas av stadens klotterpolicy. I policyn finns bland annat en garanti om sanering inom 24 timmar. I samband med saneringen sker också dokumentation och polisanmälan.

Klottersanering på privata fastigheter, elskåp, transformatoranläggningar och liknande är inte stadens ansvar. Du felanmäler klotter på dessa ställen direkt till fastighetsägaren, som ansvarar för att sanera på sin egendom.

Innehåll i stadens klotterpolicy

  • Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad som vi är stolta över. Alla stockholmare ansvarar gemensamt för vår stadsmiljö.
  • Staden accepterar ingen form av klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse. 
  • Klotter ska saneras inom 24 timmar. Skolor och förskolor är högst prioriterade. Om klottret är stötande och rasistiskt ska det tas bort direkt.
  • Sanering ska ske med kemikalier som uppfyller stadens miljökrav.
  • Genom att agera direkt när ungdomar klottrar kan vi förebygga problem som skolk, missbruk och kriminalitet.
  • Vuxna som möter ungdomar i sitt yrkesliv och föreningsliv ska få utbildning om risker för de ungdomar som klottrar.
  • All skadegörelse ska polisanmälas och dokumenteras med foto.
  • Byggbodar och containers ska vara sanerade från klotter.
  • Nya byggnader och möblering i stadsmiljön ska om möjligt ha en utformning som gör det svårt att klottra där.
  • Det ska bli svårare att få tag på sprejfärger, tuschpennor och annat material som används vid klotter. 

Klotter är ett brott

Klotter på någon annans egendom är skadegörelse och regleras i kapitel 12 i brottsbalken. Den som döms för skadegörelse får antingen böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse.

Du som äger egendom som utsatts för klotter har rätt att begära skadestånd. Anmäl skadegörelsen till polisen. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång.

Klotter orsakar skador

Sprejfärg och annat klotter skadar fasader, broar, murar, väggar i tunnlar med mera. Det innebär att klotter kan förkorta livslängden på stadens anläggningar och öka behovet av underhåll och reparationer. Därför är det viktigt att klotter tas bort snabbt.

Handlingsplan för minskat klotter

Handlingsplan för minskat klotter 2021 (pdf)

Uppdaterad