Enkelt avhjälpta hinder

Upplever du problem med att orientera dig eller svårighet att ta dig fram med rullstol eller rullator på en offentlig plats eller publik lokal? Är hindret lätt att rätta till kan du göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder.

Innan du gör en anmälan ska du kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för hindret.

Påpeka

  • vad hindret är
  • och förklara på vilket sätt det är ett hinder.

Åtgärdar fastighetsägaren inte hindret kan du anmäla det till stadsbyggnadskontoret. De övervakar att gällande byggregler följs.

Åtgärdas inte hindret kan du anmäla det

Beskriv hindret och ange gatuadress. Skicka gärna med en bild som också beskriver problemet. 

Skicka meddelandet till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Föreskrift om enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (pdf)

Uppdaterad