Lövstädning

Lövupptagningen börjar när löven faller. Du kan hjälpa till genom att följa parkeringsreglerna och genom att hålla trottoarerna fria.

Lövupptagning ska ha gjorts på alla gator senast den 1 december. Löv som faller av senare tar vi hand om så fort som möjligt, om inte snö eller frost hindrar arbetet. Lövupptagningen görs under ordinarie servicedagar och servicenätter.

Fastighetsägare ansvarar själva för att ta hand om löv från träden på sin mark.

Så här fungerar lövstädningen

Vi samlar ihop löven genom att blåsa eller sopa ut dem i körbanan, från gångbana eller kantsten. Sedan sopar en maskin upp alla löv från körbanan. Arbetet kan påverkas av när löven faller och av vädret.

Hur kan jag som stockholmare hjälpa till?

Du kan underlätta lövstädningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksam på vägmärkena där du parkerar. Det är viktigt för att städfordonen ska komma åt att städa, både dagtid och nattetid. Tänk också på att ta bort annat som kan vara i vägen på trottoaren, till exempel parkerade cyklar och byggsäckar.

Inom Stockholms stad gäller lokala trafikföreskrifter för trafik och parkering. Både de som är skyltade på gatan och allmänna lokala trafikföreskrifter.

Uppdaterad