Skadedjur

Stockholm ska vara en trevlig och ren stad. När du slänger dina matrester och annat skräp i papperskorgen hjälper du till att minska förekomsten av skadedjur.

Gatulivet i staden pågår under större delen av dygnet. När staden växer får vi fler offentliga rum och fler människor i rörelse. För skadedjuren innebär det bättre tillgång till boplatser, skydd och föda.

Ansvaret för skadedjur ligger på mark- och fastighetsägaren, alternativt på tomträttshavaren ifall marken är upplåten som tomträtt. Stockholms stad har ansvar för sin egen förvaltade mark och sina egna byggnader, på samma sätt som varje enskild fastighetsägare eller tomträttshavare har ansvar för att bekämpa skadedjur på sin mark och i sina byggnader.

Staden har en långsiktig plan för att minska förekomsten av skadedjur. Beroende på vilket skadedjur det gäller använder staden flera olika metoder för skadedjursbekämpning. Du kan själv göra en stor insats genom att inte slänga fågelmat, matrester eller annat skräp på marken.

Råttor

Råttor finns överallt men är framför allt ett storstadsproblem. Tillgången till sopor och annan mat gör att de kan föröka sig i stort antal. Råttor kan bära på virus och bakterier eftersom de bland annat rör sig i stadens kloaker och avlopp, men det är sällsynt att människor blir sjuka på grund av kontakt med djuren.

Däremot orsakar råttor stora materiella skador, till exempel genom att gnaga sönder kablar och ledningar för el, tv och internet. De förstör också våra rabatter och uträttar sina behov så att det uppstår en otrevlig lukt.

För att förebygga problem med råttor

  • Om du har picknick i parken eller äter något utomhus, släng dina rester i en papperskorg. De är utformade så att skadedjur inte ska kunna ta sig in.
  • Tänk på att råttor äter allt möjligt, även fågelmat som hamnar på marken.
  • Ta hand om fallfrukt i trädgården, råttor äter gärna både äpplen och annan frukt.

Stockholms stad bekämpar förekomsten av råttor på stadens mark men inte på privat fastighetsmark eller inom tomträtt. Om du ser råttor kan du göra en felanmälan via Tyck till.

Fåglar

Duvor och andra fåglar kan skapa problem med nedsmutsning och deras avföring är en möjlig källa till spridning av bakterier och virus. Fågelbajset är dessutom frätande och orsakar skador på bilar och fasader.

När duvor och måsar bygger bo kan deras bomaterial täppa till stuprör, hängrännor och ventilation, vilket ökar risken för fuktskador i våra hus. Det gör att både duvor och måsar betraktas som skadedjur i stadsmiljön.

För att förebygga problem med fåglar

  • Mata inte duvor, de hittar sin egen mat. Fågelmat på marken kan dra till sig råttor och andra skadedjur.
  • Ta hand om ditt avfall när du är utomhus.
  • Släng inte hushållssopor i vanliga papperskorgar eftersom de då snabbt fylls upp, utan i soprummet.
  • Gör det svårare för fåglar att bygga bo genom att till exempel sätta nät för nischer i hus eller montera så kallade trådpiggar på ställen där fåglarna gärna sitter.

Använd papperskorgarna!

Genom att slänga allt ditt skräp i papperskorgen bidrar du till en ren och trygg stad. Så tänk på att alltid slänga eventuella rester från din picknick eller utelunch i papperskorgen. Då får vi färre råttor och andra skadedjur i stadsmiljön.

Under de senaste åren har staden utökat antalet papperskorgar på stadens gator och torg. Skräpkorgarna är utformade för att råttor och andra skadedjur inte ska kunna ta sig in. Staden har även gjort en satsning på att rengöra papperskorgarna för att de ska vara fräscha att använda.

Felanmäl skadedjur eller nedskräpning via Tyck till

För att skapa ett renare och tryggare Stockholm behöver vi hjälpas åt. Via Tyck till kan du felanmäla både skadedjur och nedskräpning på gator och torg.

Anmäl skadedjur via Tyck till-appen

Uppdaterad