Stadsmiljözon Gamla stan

Den västra delen av Gamla stan förändras för att ge mer plats åt stadsliv, människor och möten.

Den så kallade stadsmiljözonen öppnar sommaren 2024. Då kommer trafiken att begränsas så att platsen blir mer levande att gå, cykla och promenera i året runt. Det blir fler sittplatser, uteserveringar, blommor och grönska men också smartare transportlösningar så att nödvändiga leveranser hittar fram till boende och företag på ett bättre sätt.

Begränsad trafik och färre parkeringsplatser

Från och med den 19 maj kommer det inte vara tillåtet att parkera i den västra delen av Gamla stan. Gatorna kommer att regleras som gågator med motortrafik förbjuden klockan 11.00–06.00.

Det här gäller i stadsmiljözon Gamla stan

Fordonstrafik förbjuden

På följande gator kommer leveranstrafik vara tillåten enbart klockan 06.00–11.00, alla dagar i veckan.

 • Lilla Nygatan
 • Munkbrogatan
 • Stora Gråmunkegränd
 • Stora Nygatan
 • Mälartorget
 • Kornhamnstorg.

Övriga gator i Gamla stan behåller samma regler som innan.

Det här gäller för rörelsehindrade

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan köra och parkera inom stadsmiljözonen dygnet runt.

Observera att på de flesta gator i Gamla stan får du köra utan dispens om föraren eller passageraren är rörelsehindrad.

Boendeparkering i närliggande områden

Du som har boendeparkering för område Gamla stan har möjlighet att parkera i närliggande områden. Ditt boendetillstånd ger dig rätt att parkera som boende i följande områden:

 • Södermalm
 • Kungsholmen
 • City
 • Östermalm
 • Vasastan.

Parkering för nyttotrafik

I anslutning till inre Gamla stan kommer nyttotrafik att kunna parkera och leveranstrafik att angöra på två platser, vid Munkbrotorget och på Slottsbacken.

Du som har nyttoparkeringstillstånd kan parkera i upp till tre timmar på dessa platser, dygnet runt. Leveranstrafik kan lasta och lossa enligt gällande regler.

Ny taxizon

Vid Mälartorget kommer en ny taxizon att inrättas på Munkbroleden.

Karta

På kartan ser du de områden som berörs av förändringarna.

Högupplöst version av kartan.

Stadsmiljözon Gamla stan – karta (jpg)

Ansök om uteservering eller annan verksamhet

Du som är företagare i området kan ansöka om uteservering eller annan verksamhet på ytor som tidigare har använts för parkering.

Nyhetsbrev för stadsmiljözon

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i stadsmiljözonen och få information om dialogmöten.

Anmälan till nyhetsbrev stadsmiljözon

Uppdaterad