Studentflak

Många gymnasieelever vill fira studenten genom att åka studentflak. På de flesta ställen är det tillåtet, men för att övrig trafik ska kunna ta sig fram råder förbud mot studentflak på vissa gator.

Av säkerhetsskäl får studentflak köra i högst 20 kilometer i timmen. Det gör att de hindrar framkomligheten för övrig trafik.

Förbud mot studentflak på vissa sträckor

För att kollektivtrafik och övrig trafik ska kunna ta sig fram under studentperioden är det förbjudet att köra studentflak på hela eller vissa sträckor av

 • Birger Jarlsgatan
 • Hamngatan
 • Klarabergsgatan
 • Kungsgatan
 • Norrlandsgatan
 • Nybroplan
 • Regeringsgatan
 • Sergels torg
 • Sveavägen.

Det är också förbjudet att köra studentflak på hela eller vissa sträckor av följande bussgator:

 • Klarabergsgatan
 • Kungsgatan
 • Kungsträdgårdsgatan
 • Sturegatan.
Karta över gator där förbud mot studentflak råder, markerat i rosa.

Den formella regleringen lyder förbud mot personbefordran på flak med både tung och lätt lastbil, i syfte att undvika de så kallade studentflaken.

När gäller förbudet?

Under 2024 gäller förbudet 27 maj–14 juni, dygnet runt. Det är under den perioden de flesta gymnasieskolorna i Stockholmsområdet har skolavslutning. 

Skyltning

Skyltar med information om förbudet placeras ut på flera platser utmed aktuella sträckor under hela perioden.

Uppdaterad