Studentflak

Många studenter vill fira genom att åka på olika slags fordon och det är tillåtet på de flesta ställen. Men för att övrig trafik ska kunna ta sig fram råder förbud mot studentflak på vissa gator i Stockholms innerstad.

Förbud mot studentflak på vissa sträckor

Eftersom studentflak av säkerhetsskäl får framföras i en hastighet av max 20 km/h när passagerare finns på flaket försvårar det framkomligheten för övrig trafik.

För att kollektivtrafik och övrig trafik ska kunna ta sig fram under studentperioden är det därför förbjudet att köra studentflak på hela eller vissa sträckor av

  • Birger Jarlsgatan
  • Hamngatan
  • Klarabergsgatan
  • Kungsgatan
  • Norrlandsgatan
  • Regeringsgatan
  • Sergels torg
  • Sveavägen.

Det är också förbjudet att köra studentflak på hela eller vissa sträckor av Kungsträdgårdsgatan, Sturegatan samt sträckor av Kungsgatan och Klarabergsgatan som är bussgator.

Karta över gator där förbud mot studentflak råder, markerat i rosa.

Den formella regleringen lyder förbud mot personbefordran på flak med både tung och lätt lastbil, i syfte att undvika de så kallade studentflaken.

När gäller förbudet?

Under 2023 gäller förbudet mellan 29 maj–16 juni, dygnet runt. Det är under den perioden de flesta gymnasieskolorna i Stockholmsområdet har skolavslutning. 

Skyltning

Skyltar med information om förbudet placeras ut på flera platser utmed aktuella sträckor under hela perioden.

Uppdaterad